LED Profilelement GmbH

Historien til LED Profilelement startet i 1996 med oppstart av firmaet "B&M Bleisteiner Meier drywall construction GbR". I 2007, gikk "B&M" hver sin vei, og gipsplate selskapet "Der Meier" ble startet.

I 2008, ble den første prototypen av LED profiler ble utviklet.

arbeidet med denne ideen tok mye tid og Jean Zentgraf startet i selskapet for å gi nødvendig støtte.

I 2011 ble det behov for et nytt navn grunnet marked og utvikling og "Der Meier" fikk det nye navnet "LED Profilelement GmbH".

Selskapet vokste og inngikk snart samarbeid med andre selskap som Hera, CHF, LedXon og Scheiber.

Forskjellige messer og priser fulgte. Og historien fortsatte.....